DANSK MASKINPAKNING A/S- en del af
 
Nyager 12 Tlf. +45 44 52 81 11 www.dmp.dk
DK-2605 Fax +45 44 52 81 18 CVR 27 14 95 61
Brøndby E-mail: dmp@dmp.dk
 
 
Nyager 12
TLF.
+45 44 52 81 11
www.dmp.dk
DK-2605 Broendby
FAX:
+45 44 52 81 18
CVR 27 14 95 61
E-MAIL: DMP@DMP.DK 

Klinger EXPERT er et EDB program, hvor vi kan rådgive ang.

For enhver pakningsopgave gælder det, at jo flere oplysninger, der er
kendte - des mere korrekt bliver det endelige valg af pakningsmateriale set ud fra et holdbarheds og økonomisk synspunkt.

Ved DIN & ANSI flanger skal man oplyse følgende:

* Flange str. samt tryktrin.
* Medie, koncentration af medie.
* Temperatur og tryk, både ved test og arbejdsbetingelser.
* Stålkvaliteten af bolte og møtrikker.

Er det en brugerbestemt flange, skal Klinger EXPERT programmet fodres med følgende oplysninger:

* Flangens/pakningens dimension.
* Antal og dimension af bolte samt kvalitet af bolte/møtrikker.
* Medie, koncentration af medie.
* Temperatur og tryk, både ved test og arbejdsbetingelser.

Klinger EXPERT programmet vil derefter fremkomme med en anbefaling af materialevalg samt tilspændingsmoment af bolte samt en udregning, der viser minimums og maksimums grænser på, hvor stor margen der ved det valgte pakningsmateriale, til situationer hvor tilspændingen ikke er korrekt, eller temperatur og tryk overstiger det angivne. Til slut udskriver vi et print som dokumentation.

Klinger EXPERT programmet vil til enhver tid vælge det bedst egnede materiale ud fra 3 kriterier som man selv kan vælge vigtigheden af , nemlig, pakningens funktion/holdbarhed, pris, og håndtering af selve pakningen.

Mini CMS: TimeComputer